CAT Coaching in Chennai

2IIM Gopalapuram

Centre Address

2IIM - CAT Coaching, Gopalapuram
c/o DAV Guru Shikshanam,
No. 25 Conron Smith lane, Conron Smith Rd,
Gopalapuram, Chennai,
Tamil Nadu. PIN - 600086

Landmark

Gopalapuram Playground

Contact Info

 Phone: +91 99626 48484
 Phone: +91 73057 55983
E-mail: info@2iim.com

Register for Demo